PERSONVERNERKLÆRING

  Denne Personvernerklæring gir informasjon om hvordan Strand Forlag behandler personopplysninger, bl.a. på denne nettsiden.  

Behandling av personopplysninger i Strand Forlag

Når du bruker nettsiden vår og/eller er i kontakt med oss som leverandør, ved å bestille varer fra oss eller på annen måte vil Strand Forlag behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som behandles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.  

Hvorfor vi samler inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn

Vi samler inn og behandler personopplysninger til ulike formål avhengig av bakgrunnen for behandlingen og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her: Besvare henvendelser som kommer inn til oss, hvor vi vil behandle navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for å oss for å hjelpe deg med det du lurer på. Vi behandler personopplysninger for kontaktpersoner hos våre kunder, leverandører og andre samarbeidspartnere, samt potensielle kunder og leverandører. Opplysningene som behandles er begrenset til kontaktinformasjon, og behandlingen skjer på grunnlag av interesseavveining, hvor vi har vurdert at vi har berettiget interesse for behandlingen av kontaktopplysningene, og etter vår vurdering går ikke disse interessene ut over hensynet til de registrertes personvernrettigheter. Informasjonen du gir oss om deg gjennom enten eksplisitt samtykke (ved å frivillig oppgi kontaktinformasjonen din i skjemaer for å kontakte oss, melde deg på nyhetsbrev eller bestille fra oss) eller frivillig implisitt samtykke (ved å godta bruk av cookies som du gjør ved å bruke nettsiden vår, med mindre du har skrudd av dette) blir samlet og brukt separat. Følgende opplysninger blir lagret i vårt saks/arkivsystem og kundesystem:

  • Opplysninger nødvendig for å kunne gjennomføre kjøp
  • Opplysninger nødvendig for å overholde kundeavtaler
  • Opplysninger som gir oversikt over kjøpshistorikk

Kontaktinformasjon (om oppgitt) blir sammen med eventuelle beskjeder/bestillinger fra deg som mottas på nettsiden sendt til den ansvarlige i Strand Forlag eller en innleid tredjepart med taushetsplikt som mellomledd, som besvarer henvendelsen med riktig oppfølging. Om vi har mer relevant å meddele etter besvarelsen på din besvarelse tar vi kontakt ved å bruke kontaktinformasjonen du har oppgitt. Du kan gi beskjed på post@strandforlag.no om du ikke ønsker dette. Opplysningene som sendes gjennom e-post direkte eller skrives inn i kontaktskjema blir lagret for å yte den aktuelle servicen. Vi gjør deg oppmerksom på at henvendelser du sender direkte via e-post sendes ikke kryptert. Vi oppfordrer deg derfor om ikke å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post eller gjennom skjema på nettsidene våre.  

Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen. Strand Forlag bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.  

Lagringstid og sletting

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Ønsker du at vi sletter informasjonen om deg, vil dette gjøres i den utstrekning vi har anledning til dette og ikke har plikt til å fortsatt oppbevare informasjonen, f eks. etter regnskapsreglene.  

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn og retting (samt sletting, se ovenfor) i egne personopplysninger, samt krav om retting eller sletting av mangelfulle eller uriktige opplysninger i henhold til norsk lov. Om du bare ønsker å slutte å motta kommunikasjon fra oss, kan du formidle dette til oss. Vi beholder retten til å kontakte deg gjennom annen kontaktinformasjon (om noe) for å snakke med deg om hvilke måter du ønsker at vi behandler dine opplysninger videre dersom det er aktuelt. All informasjon som oppgis til oss gis helt frivillig, enten den oppgis eksplisitt eller implisitt. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no. For å ta i bruk dine rettigheter må du kontakte oss, se kontaktinformasjon nedenfor. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager. Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg. Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å kontakte oss.  

Behandlingsansvarlig og kontaktinformasjon

Ta kontakt per e-post på post@strandforlag.no eller per telefon på 41 65 85 21 for alle henvendelser angående vår behandling av personopplysninger. Behandlingsansvarlig: Strand Forlag Opplysningene på denne siden ble sist oppdatert 29.04.2021. Hovedansvarlig for behandling av personopplysninger er daglig leder ved Strand Forlag. Opplysninger behandles i henhold til aktuelle lover og formålene du tillater gjennom eksplisitt og implisitt samtykke eller i tråd med aktuelle behandlingsgrunnlag.  

Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.  

Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her.  Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.  

Denne nettsiden bruker cookies

En informasjonskapsel (cookie) er en liten tekstfil som nettstedet du besøker lagrer på datamaskinen. Informasjonskapsler blir brukt for å gi besøkende tilgang til ulike funksjoner. Informasjonen i en informasjonskapsel kan bli brukt til å spore internettbruken din. I henhold til Lov om elektronisk kommunikasjon (ekomloven), må alle besøkende på et nettsted som benytter informasjonskapsler ha tilgang til informasjon om at nettstedet benytter informasjonskapsler. De må også ha tilgang til informasjon om årsaken til at de blir brukt. Besøkende må også godkjenne at informasjonskapsler blir benyttet. Godkjenningen gjøres gjennom innstillingene i nettleseren. Hvis du ønsker at cookies skal avvises, så kan du endre innstillingene i nettleseren slik at du enten blokkerer informasjonskapsler fra å bli lastet ned automatisk, eller at du får et valg om å laste ned hver enkelt informasjonskapsel. Informasjonskapsler som har blitt lastet ned tidligere kan også slettes av nettleseren. Slik admininstrerer du informasjonskapsler  

Google Analytics

Google Analytics er en nettanalysetjeneste som leveres av Google, Inc. (“Google”). Google Analytics bruker cookies for å analysere hvordan brukere benytter nettstedet. Informasjonen som genereres av en slik cookie ved bruk av det aktuelle nettstedet, inkludert din IP-adresse, sendes til Google og lagres på servere i USA. Google bruker denne informasjonen for å vurdere bruken av nettstedet, sammenstille rapporter om aktiviteter på nettstedet for eieren av nettstedet, samt for å yte andre tjenester i tilknytning til aktiviteter på nettstedet og bruk av Internett. Google kan også overføre denne informasjonen til tredjeparter hvis dette kreves iht. lov eller i tilfeller hvor tredjeparter behandler informasjonen på vegne av Google. Google vil ikke koble din IP-adresse med annen informasjon Google har. Våre nettsider bruker Google Analytics for å analysere bruken av nettsidene. Vi får informasjon om hvilke sider som er mest besøkt, hvor brukerne kommer fra, på hvilke tidspunkter sidene er mest besøkt osv. Vi behandler også data om hvordan du bruker nettsiden vår samles aggregert inn gjennom Google Analytics. Basert på disse separate og automatisk genererte oversiktene tar vi (Strand Forlag) avgjørelser om hvordan brukere av nettsiden vår kan få en bedre opplevelse (både når det gjelder helhetlig nettside-struktur og innhold på enkeltsider). Strand Forlag lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter. Formålet med dette er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre ved at vi kan finne ut hvilke søkeord som gir treff og hvilke søkeresultater som blir klikket på. Denne informasjonen lagres aggregert i Google Analytics av Google. Informasjon som lagres av Google Analytics blir lagret av Google. Se nederst på denne siden for oversikt over hvilke cookies som settes og hvor lenge de varer.  

WordPress

Nettsiden vår er bygget med WordPress, som er en gratis nettsidebygger. Ved hjelp av cookies kan WordPress kontrollere hvordan innhold vises på nettsiden vår og ivareta data om besøket ditt for at alt skal fungere som det skal når du logger inn eller legger igjen en kommentar.  

Unbounce

For enkelte av sidene vi publiserer på nett benytter vi publiseringsløsningen Unbounce. Ved hjelp av Unbounce kan vi bygge og publisere enkeltsider for gjeldende kampanjer. Unbounce samler informasjon om hvor mange som besøker en kampanjeside, hvor mange som fyller ut skjema eller klikker på knapper og samler inn informasjon som oppgis i skjema. Informasjon som lagres av Unbounce blir lagret av Unbounce Marketing Solutions Inc.  

MailChimp

Vi bruker MailChimp som verktøy for massekommunikasjon over e-post med våre kunder og andre som ønsker å motta e-post fra oss. Vi sender bestillingsbekreftelser, beskjeder, ukens stripe, tilbud og nyheter via e-post. Informasjon som lagres av MailChimp blir lagret av Rocket Science Group, LLC, som er selskapet som laget e-postverktøyet MailChimp.  

Google Ads

Ved hjelp av Google Ads sine cookies måler vi om de som klikker på annonsene utfører de ønskede handlingene. Vi har også remarketing aktivert, som gjør at vi kan vise gitte annonser i Google Display Network basert på adferden til besøkende på våre nettsider. Informasjon som lagres av Google Ads blir lagret av Google. Se nederst på denne siden for oversikt over hvilke cookies som settes og hvor lenge de varer.  

Sosiale medier

Ved hjelp av cookies fra Facebook og LinkedIn kan vi ved hjelp av remarketing nå besøkende med annonser som vises basert på den besøkendes adferd (f.eks. kun om de har besøkt en gitt underside). Vi får også innsikt i demografisk data for våre nettsidebesøkende av de aktuelle sosiale mediene og statistikk over nettsidebruk på tvers av økter og innloggede enheter. Vi får også målt annonseresultater med cookies fra sosiale medier. Informasjon som lagres av Facebook og LinkedIn blir lagret av Facebook og LinkedIn. Se nederst på denne siden for oversikt over hvilke cookies som settes og hvor lenge de varer.  

 

Cookies på nettsiden

Cookie Kilde Funksjon Varighet
IDE Google Markedsføring 730 dager
_dc_gtm_UA Google Ytelse 0 dager
NID Google Markedsføring 176 dager
_ga Google Ytelse 730 dager
_gid Google Ytelse 1 dag
ANID Google Markedsføring 1 dag
_fbp Facebook Markedsføring 0 dager
fr Facebook Markedsføring 3 måneder
ubvt Unbounce Ytelse 3 dager
wordpress_logged_in WordPress Funksjonalitet 14 dager
wordpress_sec WordPress Service 14 dager
wp_woocommerce_session WooCommerce Service/Handel 2 dager
woocommerce_cart_hash WooCommerce Nødvendig, handlekurv 0 dager
woocommerce_items_in_cart WooCommerce Nødvendig, handlekurv 0 dager
DeviceTag DIBS Netthandel Permanent til den slettes fra enhet
1P_JAR Google Markedsføring 7 dager
CONSENT Pondus Markedsføring 1155 dager
_ir Pinterest Markedsføring 1 dag
incap_ses_ 3 part for lunchstriper Nødvendig, Sikkerhet Økt
visid_incap_ 3 part for lunchstriper Nødvendig, Sikkerhet 2 år